โทรศัพท์ 081-4412042
E-mail: sales@oksmthai.com

เครื่องจักรรุ่นนี้ ออกแบบมาตามมาตรฐานเครื่องจักรของประเทศเดนมาร์ก เหมาะสำหรับนำไปใช้งานกับเมล็ดพันธุ์ที่มีขนาดเล็กมากๆ เช่น เมล็ดพันธุ์ผัก เมล็ดพันธุ์ดอกไม้

 

การใช้งาน

         1. อุตสาหกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ และอุตสาหกรรมการเกษตร

             - แยกเมล็ดพันธุ์ที่มีปัญหา และแยกสิ่งแปลกปลอมต่างๆ เช่น หิน เมล็ดที่ผิดปกติ เมล็ดที่ถูกหนอนกิน เมล็ดที่เป็นเชื้อรา

             - เหมาะสำหรับการทำความสะอาด และแยกเมล็ดพันธุ์ ต่างๆเช่น เมล็ดที่ใช้ผลิตน้ำมัน เมล็ดพันธุ์ข้าว เมล็ดพันธุ์พืชสวน เมล็ดพันธุ์ผัก และ เมล็ดพันธุ์หญ้า

             - เหมาะสำหรับการทำความสะอาด และแยกเมล็ดพันธุ์ ที่มีเปลือก และไม่มีเปลือก (เช่น ข้าวเปลือก ข้าวโอ๊ต และเมล็ดกาแฟ) นอกเหนือจากนี้แล้ว เครื่องจักรยังสามารถปรับปรุงทำให้พืชผลมีคุณภาพที่ดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ปรับปรุงขั้นตอนการผลิต เมล็ดข้าว ที่มีคุณภาพที่ต่ำ ทำให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น

         2. อุตสาหกรรมการผลิตยาง

             ทำความสะอาด และแยกเศษ (bone particles) ซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกันแต่มีน้ำหนักที่แตกต่างกัน

         3. อุตสาหกรรมขยะรีไซเคิล

             ทำความสะอาด และแยกเศษขยะที่มีขนาดน้ำหนักแตกต่างกัน เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

         4. อุตสาหกรรมการผลิตโลหะ

             ทำความสะอาด และแยกเศษโลหะ ที่มีขนาดน้ำหนักแตกต่างกัน และทำความสะอาดสายไฟ ซึ่งมีพลาสติกหุ้ม (แยกเส้นทองแดง ออกจากพลาสติกที่หุ้มอยู่) 

         5. แยกเศษพลาสติก โดยอาศัยความแตกต่างของน้ำหนักออกจากกัน

หลักการทำงาน

         ตัวเครื่องจักรประกอบด้วยฐาน, ฝาครอบ ,พัดลม, ถาดสั่น, ชุดปรับขนาดมุมในแนวราบและแนวดิ่ง, ชุดปรับประตูระบายอากาศ, ชุดปรับความถี่, ตัวกรองอากาศ และอื่นๆ 

         ถาดสั่นจะเคลื่อนที่ในตำแหน่งลาดเอียง ทั้งในทิศทางในแนวดิ่ง และแนบราบพร้อมๆกัน ซึ่งการเคลื่อนที่ดังกล่าวนี้ จะถูกเรียกว่า การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง และในแนบราบ ระหว่างการเดินเครื่อง ถาดสั่น จะสั่นทั้งข้างหน้าและข้างหลัง เมื่อเมล็ดถูกส่งมาถึงถาดสั่น จะถูกแยกออกเป็น 2 ชั้น โดยใช้พัดลมเป่าจากทางด้านล่าง เมล็ดที่หนักกว่าจะอยู่ชั้นล่าง และจะเคลื่อนที่ต่อไปตามความลาดเอียงของถาดสั่น โดยใช้ระบบสั่นเป็นตัวนำพา ส่วนเมล็ดที่เบากว่าจะถูกแยกอยู่ชั้นบนและถูกเทลงที่พักโดยอาศัยการปรับระดับในแนวดิ่งของถาดสั่น

        โดยรวมเครื่องจักรใช้หลักการทำงานของน้ำหนักของวัตถุ น้ำหนักที่ต่างกันจะเคลื่อนที่ในทิศทางที่ต่างกัน หลักการนี้เองถูกใช้ในหลักการการคัดแยก

ลักษณะทางเทคนิค

        ด้วยความสามารถในการคัดแยกอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งมีอัตราในการคัดแยกที่สูง ทำให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง มีเสถียรภาพ อีกทั้งยังง่ายต่อการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการปรับขนาดค่าพารามิเตอร์ในการควมคุมเครื่องจักร เช่น ความถี่ ความเร็วของการสั่น ก็สามารถปรับแต่งได้ง่าย ด้วยเช่นกัน

 

Technical Parameters

Productivity: 5000kg/h

Power: total power: 9kW

Vibration Motor of the Screen Layer

Type: Y100L-6-B 3

Power: 1.5kW  Rotating speed: 910 r/min

Fan Motor:

Type: Y132M-4-B 3(left coil out)

Power: 7.5kW  

Rotating speed: 1440 r/min

Air Volume: 19000 m3/h

Vibration Frequency of the Screen Layer: 400-800 times/min

Amplitude of the Screen Layer: S= 7mm

Pitch Adjustment Range of the Screen Layer: vertical 0°~7°

Tilt Adjustment Range of the Screen Layer: horizontal 0°~4.5°

Number of Screen Mesh: 10 meshes (for cleaning wheat, corn and cotton seeds; 40 meshes(for cleaning vegetable seeds)

Screen Area: 2.1 m2

Size: 2361*1838*1455mm

 

โครงสร้างของเครื่อง

1. Angle Adjustment Device     2. Screen Floor                             3. Screen Floor Base

4. Back Material Outlet                 5. Speed Adjustment Device     6. Vibration Motor

7. Fan                                         8. Fan Motor                               9. Air Filtering Net

10. Air Pressure Meter

 

 

Product