โทรศัพท์ 081-4412042
E-mail: sales@oksmthai.com

  การใช้งาน

          เครื่องจักรรุ่นนี้ออกแบบมาตามมาตรฐานเครื่องจักรของประเทศสหรัฐอเมริกา เครื่องจักรมีความเหมาะสมสำหรับการคัดแยกเมล็ดข้าวสาลี, ข้าวโพด, ปลายข้าว, ฝ้าย และเมล็ดหญ้า 

 

หลักการทำงาน

          ตัวเครื่องจักรประกอบด้วยฐาน, ฝาครอบ ,พัดลม, ถาดสั่น, ชุดปรับขนาดมุมในแนวราบและแนวดิ่ง, ชุดปรับประตูระบายอากาศ, ชุดปรับความถี่, ตัวกรองอากาศ และอื่นๆ 

          ถาดสั่นจะเคลื่อนที่ในตำแหน่งลาดเอียง ทั้งในทิศทางในแนวดิ่ง และแนบราบพร้อมๆกัน ซึ่งการเคลื่อนที่ดังกล่าวนี้ จะถูกเรียกว่า การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง และในแนบราบ ระหว่างการเดินเครื่อง ถาดสั่น จะสั่นทั้งข้างหน้าและข้างหลัง เมื่อเมล็ดถูกส่งมาถึงถาดสั่น จะถูกแยกออกเป็น 2 ชั้น โดยใช้พัดลมเป่าจากทางด้านล่าง เมล็ดที่หนักกว่าจะอยู่ชั้นล่าง และจะเคลื่อนที่ต่อไปตามความลาดเอียงของถาดสั่น โดยใช้ระบบสั่นเป็นตัวนำพา ส่วนเมล็ดที่เบากว่าจะถูกแยกอยู่ชั้นบนและถูกเทลงที่พักโดยอาศัยการปรับระดับในแนวดิ่งของถาดสั่นโดยรวมเครื่องจักรใช้หลักการทำงานของน้ำหนักของวัตถุ น้ำหนักที่ต่างกันจะเคลื่อนที่ในทิศทางที่ต่างกัน หลักการนี้เองถูกใช้ในหลักการการคัดแยกเมล็ดพันธุ์

 

Technical Characteristics

          With good separating effectiveness and high gravity separating rate, the machine can be stable running and convenient for operation, and main parameters are easily adjusted.

 

Technical Parameters

Productivity: 3000Kg/h

Driving: motor model - Y132M-4, left wiring

Power: 7.5KW

Fans: 5

Vibration Frequency: 400-600 times/minute

Vibration Amplitude: 7mm

Vertical Angle: 2°5′-4°23′

Horizontal Angle: 0°32′-3°6′

Screen Surface Area: 2.2m³

Dimension: 2680*1362*2220mm

 

Wearing Parts

 

Item

Quantity

Model or Size

Note

Bearing

10

UKP207

(JB1635-71)

Bearing

2

K90509

(JB1634-75)

 

Wedge Belt

1

2

1

B1250

B1600

B1400

 

Spring Plate

10

60Si2Mn

 

Spring

2

65Mn

 

Structure

1. Angle Adjustment Lever       2. Working Table          3. Material Outlet            4. Angel Indicator   

5. Frequency Indicator 6. Frequency Adjustment Lever            7. Air Volume Adjustment Lever

8. Air Filtering Net 

 

 

Product