โทรศัพท์ 081-4412042
E-mail: sales@oksmthai.com

การใช้งาน

          เครื่องจักรรุ่นนี้เหมาะสำหรับการผลิตที่ต้องการกำลังการผลิตที่มีสูง โดยเครื่องสามารถผลิตได้ 15 ตัน/ชม. เครื่องจักรทำหน้าที่แยก เมล็ดพันธุ์โดยอาศัยความแตกต่างของน้ำหนัก เครื่องจักรนี้เหมาะสำหรับ เมล็ดข้าวสาลี และข้าวโพด เพื่อแยก เมล็ดพันธุ์ที่ถูกแมลงกิน และมีรา ออกจากเมล็ดพันธุ์ที่ดี ถึงแม้ว่าเมล็ดพันธุ์ที่มีปัญหาดังกล่าวจะมีขนาดที่ใกล้เคียงกับเมล็ดพันธุ์ที่ดี แต่ด้วยน้ำหนักที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถแยกเมล็ดที่เสีย ออกจาก เมล็ดที่ดี ได้ 

หลักการทำงาน

          เครื่องจักรนี้ถูกนำมาใช้งาน กับความแตกต่างกันระหว่างเมล็ดพันธุ์ที่ดี กับเศษเมล็ดที่เสียหาย โดยอาศัยหลักการทางกายภาพ และ ทางกลศาสตร์ ดังนี้

              (1) แยกโดยอาศัยความแตกต่างของน้ำหนัก และหลักการอากาศพลศาสตร์ โดยใช้พัดลมเป่า

              (2) แยกโดยอาศัยรูปร่าง ขนาดความกว้าง และความหนาของเมล็ดพันธุ์ โดยใช้ตะแกรงเป็นตัวแยก

ลักษณะทางเทคนิค

          เครื่องจักรนี้มีประสิทธิ์ภาพในคัดแยกที่สูง มีอัตราการคัดแยกตามความถ่วงจำเพาะที่ดี เพิ่มระบบควบคุม ซึ่งเป็นหน้าจอสัมผัส โดยจะแสดงมุมในแนวดิ่ง และราบของตะแกรงโยก ความดันลม และ ปริมาณลม เครื่องจักรใช้งานง่าย มีความน่าเชื่อถือ ใช้ระบบไฮโดรลิค ในการปรับขนาดมุมในแนวดิ่ง และราบของตะแกรงโยก ระบบไฮโดรลิคนี้ ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือ ที่มีความน่าเชื่อถือในการเดินเครื่องจักร มุมของตะแกรงโยกสามารถปรับแต่งได้ตลอดเวลาในขณะที่เครื่องจักรกำลังเดินเครื่องอยู่ เพื่อปรับแต่งการทำงานของเครื่องให้ดีขึ้น สำหรับพัดลมใช้วิธีการปรับ 2 แบบ การปรับความถี่ ด้วยการหมุ่นปุ่มปรับ การปรับขนาดของลมด้วย hand wheel 

Technical Parameters

         (1)  Motor type and power, speed:

               A. Fan motor: Y200L1-2, P = 30Kw, na = 2900r / min

               B. Eccentric drive motor: Y132S-6, P = 3Kw, n¬a = 960r / min

         (2) Productivity: 15000Kg / h

         (3) Fan:

              Fan speed: 0 ~ 2900r / min

              Inlet diameter: 340mm

              Wind volume: 59700m³ / h

         (4) Sieve bed

              Sieve bed amplitude: 20mm

              Sieve bed vibration frequency: 280Hz ~ 320 Hz

              Sieve bed size: 6.7㎡

         (5) Sieve bed angle adjustment range:

              Longitudinal angle: 0 ~ 3.5 °

              Horizontal angle: 3 ° ~ 6 °

         (6) Hydraulic station parameters:

              System pressure: 12Mpa

              System flow: 3L / min

              Motor power: 0.75KW

              Power voltage: AC380v

              Control voltage: DC24V

              Fuel tank capacity: 8L

              Filtration precision: 20μ

         (7) Dimensions: 5366 × 2400 × 1766 (mm)

 

Product